Enllaços d'interès

ANUNCI D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 4/2015

Data de l'anunci  05-11-15  -  En data 3 de novembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari núm.4/2015

Anunci publicat amb BOBP el 16-11-2015 EXP. 4/2015 
Data de publicació oficial: 13/05/2016 - 12:11h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:27  |  20-11-15