Decrets d'Alcaldia
     
 
Decret d'Alcaldia núm. 01/2017
Decret d'Alcaldia núm. 01/2018
Decret d'Alcaldia núm. 01/2019
Decret d'Alcaldia núm. 02/2017
Decret d'Alcaldia núm. 02/2018
Decret d'Alcaldia núm. 02/2019
Decret d'Alcaldia núm. 03/2017
Decret d'Alcaldia núm. 03/2018
Decret d'Alcaldia núm. 03/2019
Decret d'Alcaldia núm. 04/2017
Decret d'Alcaldia núm. 04/2018
Decret d'Alcaldia núm. 04/2019
Decret d'Alcaldia núm. 05/2017
Decret d'Alcaldia núm. 05/2018
Decret d'Alcaldia núm. 05/2019
Decret d'Alcaldia núm. 06/2017
Decret d'Alcaldia núm. 06/2018
Decret d'Alcaldia núm. 06/2019
Decret d'Alcaldia núm. 07/2017
Decret d'Alcaldia núm. 07/2018
Decret d'Alcaldia núm. 07/2019
Decret d'Alcaldia núm. 08/2017
Decret d'Alcaldia núm. 08/2018
Decret d'Alcaldia núm. 08/2019
Decret d'Alcaldia núm. 09/2017
Decret d'Alcaldia núm. 09/2018
Decret d'Alcaldia núm. 09/2019
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1/2016
Decret d'Alcaldia núm. 10/2017
Decret d'Alcaldia núm. 10/2018
Decret d'Alcaldia núm. 10/2019
Decret d'Alcaldia núm. 11/2017
Decret d'Alcaldia núm. 11/2018
Decret d'Alcaldia núm. 11/2019
Decret d'Alcaldia núm. 12/2017
Decret d'Alcaldia núm. 12/2018
Decret d'Alcaldia núm. 12/2019
Decret d'Alcaldia núm. 13/2017
Decret d'Alcaldia núm. 13/2018
Decret d'Alcaldia núm. 13/2019
Decret d'Alcaldia núm. 14/2017
Decret d'Alcaldia núm. 14/2018
Decret d'Alcaldia núm. 14/2019
Decret d'Alcaldia núm. 15/2017
Decret d'Alcaldia núm. 15/2018
Decret d'Alcaldia núm. 15/2019
Decret d'Alcaldia núm. 16/2017
Decret d'Alcaldia núm. 16/2018
Decret d'Alcaldia núm. 16/2019
Decret d'Alcaldia núm. 17/2017
Decret d'Alcaldia núm. 17/2018
Decret d'Alcaldia núm. 17/2019
Decret d'Alcaldia núm. 18/2017
Decret d'Alcaldia núm. 18/2018
Decret d'Alcaldia núm. 18/2019
Decret d'Alcaldia núm. 19/2016
Decret d'Alcaldia núm. 19/2017
Decret d'Alcaldia núm. 19/2018
Decret d'Alcaldia núm. 19/2019
Decret d'Alcaldia núm. 20/2016
Decret d'Alcaldia núm. 20/2018
Decret d'Alcaldia núm. 20/2019
Decret d'Alcaldia núm. 21/2016
Decret d'Alcaldia núm. 21/2019
Decret d'Alcaldia núm. 22/2016
Decret d'Alcaldia núm. 22/2019
Decret d'Alcaldia núm. 23/2016
Decret d'Alcaldia núm. 23/2019
Decret d'Alcaldia núm. 24/2016
Decret d'Alcaldia núm. 24/2019
Decret d'Alcaldia núm. 25/2016
Decret d'Alcaldia núm. 25/2019
Decret d'Alcaldia núm. 26/2016
Decret d'Alcaldia núm. 26/2019
Decret d'Alcaldia núm. 27/2016
Decret d'Alcaldia núm. 27/2019
Decret d'Alcaldia núm. 28/2016
Decret d'Alcaldia núm. 28/2019
Decret d'Alcaldia núm. 29/2019
Decret d'Alcaldia núm. 30/2019
Decret d'Alcaldia núm. 31/2019
Decret d'Alcaldia núm. 32/2019
Decret d'Alcaldia núm. 33/2019
Decret d'Alcaldia núm. 34/2019
Decret d'Alcaldia núm. 35/2019
Decret d'Alcaldia núm. 36/2019
Decret d'Alcaldia núm. 37/2019
Decret d'Alcaldia núm. 38/2019
Decret d'Alcaldia núm. 39/2019
Decret d'Alcaldia núm. 40/2019
Decret d'Alcaldia núm. 41/2019
Decret d'Alcaldia núm. 42/2019
Decret d'Alcaldia núm. 43/2019
Decret d'Alcaldia n炭m. 01/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 02/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 03/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 04/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 05/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 06/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 07/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 08/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 09/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 10/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 11/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 12/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 13/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 14/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 15/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 16/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 17/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 18/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 19/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 20/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 21/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 22/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 23/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 24/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 25/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 26/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 27/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 28/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 29/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 30/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 31/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 32/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 33/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 34/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 35/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 36/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 37/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 38/2020
Decret d'Alcaldia n炭m. 44/2019
Decret d'Alcaldia n炭m. 45/2019
Decret d'Alcaldia n炭m. 46/2019
Decret d'Alcaldia n炭m. 47/2019
Decret d'Alcaldia n炭m. 48/2019
Decret d'Alcaldia n炭m. 50/2019