Imatges

Foto placa Arxiu
 

Recomana el contingut

Servei d'Arxiu Municipal

SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL

El Servei d’Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant pels usuaris interns com els externs. L'Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

Serveis que ofereix

- Consulta de fons.

- Suport a la investigació.

- Visites per escoles.

Horaris de consulta: a concretar.

Consultes i informació: 938.227.059.

L’arxiu municipal de Guardiola de Berguedà conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons públics no municipals, fons privats i col·leccions, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar. Els fons que es conserven actualment són:

Fons de l’Administració

Cronologia

Volum (m.)

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

1934-2017

189,94

Antic municipi de Brocà

1729-1943

4,90

 

 

 

Fons Públics no municipals

 

 

Jutjat de Pau

1878-2005

3,00

 

 

 

Fons Privats

 

 

Agrupació Coral Mixta

1952-1982

1,27

Grup Excursionista Les Cabretes

1993

0,12

Club Futbol Guardiola

1940-1962

0,12

Parròquia

1954-1958

0,12

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos

1942-1968

0,58

Cámara Oficial Sindical Agraria

1939-1958

0,12

Mútua de Previsión de las Entidades Sindicales Autónomas

1955

0,10

Falange

1939-1977

0,12

Asociación de Cabezas de Família del Movimiento

1965-1969

0,10

ADF

1992-2001

0,12


Xarxa d’Arxius Municipals (XAM)


L'Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004. La XAM, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC), té com objectiu consolidar un sistema regional de suport a l'organització i gestió dels serveis d'arxiu municipals de la província de Barcelona i es materialitza des de dues tipologies: el Programa de Manteniment i la Central de Serveis Tècnics.


El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. S’ofereix als municipis que no tenen personal tècnic propi al capdavant del Servei d'Arxiu Municipal (SAM) i on l'OPC hagi realitzat la 1a fase d'organització i posta en marxa del SAM (des de 1992 fins al dia d'avui). L’adhesió al programa es formalitza a través d’un conveni (http://www.diba.cat/opc/xam/default.asp). L’objectiu del programa és la implantació d’un sistema de gestió documental i d’arxiu que sigui sostenible, assimilat pel personal dels ajuntaments i supervisat pels arxivers de l’OPC. Aquesta actuació inclou, a banda de la implantació els procediments de transferència, consulta i el préstec, i avaluació i tria documental, els següents elements:

 

- Creació del quadre de fons del SAM.

- Classificació integral del fons municipal.

- Descripció dels diversos fons.

- Conservació i restauració dels fons documentals i adequació dels dipòsits.

- Digitalització de documents.

- Difusió i comunicació del Servei d'Arxiu Municipal.

- Formació en matèria d’arxius i de gestió documental al personal de suport i de l’organització de l’Ajuntament.

- Implantació d’un reglament del SAM.


La Central de Serveis Tècnics proposa cercar una fórmula de cooperació consistent en compartir coneixements, serveis i recursos arxivístics entre els diferents arxius municipals de la província de Barcelona que disposen d'un responsable tècnic. L’adhesió a la Central de Serveis Tècnics es formalitza a través d’un conveni específic. Les línies de treball són les següents:


- Assessorament.

- Col·laboració en el tractament arxivístic.

- Difusió i promoció dels arxius municipals.

- Conservació i restauració de documents.

- Digitalització de documents.

- Compres conjuntes i préstec de material d'arxiu.

- Formació.


Des de l’Ajuntament treballarem perquè aquesta pàgina sigui útil, eficaç i sobretot perquè estigui sempre actualitzada. Al mateix temps intentarem que creixi i millori amb el temps. Esperem que la visiteu sovint, ja que això voldrà dir que hi trobeu tot allò que és del vostre interès.


Quadre de classificació Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà 

On trobar el Servei


Ajuntament de Guardiola de Berguedà

Plaça Municipal,3
08694 Guardiola de Berguedà
veure mapa (google maps)
Telèfon: 938.227.059
 Fax: 938.227.024
Horari:  De dilluns a divendres 09.00 a 14.00
 Els dilluns i els dijous de 16.00 a 20.00 (menys el mes de juliol i d'agost)
 I tots els primers dissabtes de mes (menys el mes de juliol i d'agost)

Continguts del web relacionats

Documentació Oficial
Data i hora de la darrera actualitzaciò
05:20  |  20-12-18