Normativa / Ordenances Generals


En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Accedir a la informació


DataTitol
27/10/2023Planejament urbanístic
04/09/2023Reglament d'ús de les instal·lacions de la piscina municipal
24/05/2023Reglament del Servei d'Arxiu Municipal
23/05/2018Mapa de capacitat acústica
23/05/2018Mapa de soroll
10/01/2018Pla de protecció civil
04/10/2016Ordenança general de gestió de residus
04/10/2016Ordenança reguladora de venda no sedentària organitzada en mercats de marxants
28/04/2014Ordenança reguladora de l'Administració electrònica
03/02/2012Normativa d'organització i funcionament de l'Escola Bressol Municipal El Patufet
13/04/2011Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers
08/04/2011Reglament d'ús i de funcionament intern de l'Espai Jove
06/07/2010Ordenança municipal reguladora del lliure accés a l'Ajuntament
12/08/2003Pla municipal de prevenció d'incendis forestals pel periode 2003-2006
05/06/2000Ordenança per col·locació d'antenes de telefonia mòbil
05/04/2000Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i intal·lacions
24/06/1997Normes reguladores del funcionament del Registre municipal d'unions civils
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-05-2017 14:07